Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim CAN, 21-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sofya’da düzenlenen “Spor ve Güvenlik’’ konulu Uluslararası Bilimsel Konferansa katıldı. Konferansın ilk günü, Balkan entegrasyonu kapsamında spor bilimlerindeki iş birliğini artırmak için 7 farklı ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovenya, Makedonya) 10 üniversitenin (Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, National Sports Academy “Vassil Levski’’, Konstantin Preslavsky University of Human Faculty of Education, South-West University “Neofit Rilski’’ - Blagoevgrad Faculty of Public Health, Health Care and Sport, University of Zagreb - Faculty of Kinesiology, University of Nis - Faculty of Physical Culture, University Union - Nikola Tesla Faculty of Sport, Sport University of Tirana, University of Ljubljana - Faculty of Sport, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje Faculty of Physical Education Sport and Health) katıldığı bir protokol anlaşması imzalandı. Bu protokole göre;

Balkan ülkeleri arasında spor eğitim alanı oluşturmak,
Protokole imza atan taraflar arasındaki işbirliğini geliştirmek,
Akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler arasında değişim programları düzenlemek,
Spor eğitiminde öğretim deneyimleri ve spor programlarının değişimini desteklemek,
Bilimsel projelere, ortak araştırma girişimlerine, yayınlara ve bilimsel etkinliklere katılım ile araştırma işbirliğini güçlendirmek,
Tüm katılımcı ülkelerdeki spor programlarında, sporcular ve öğrencileri desteklemek için en iyi beceri, teknik ve bilgi birikimlerini biraraya getirmek,
Spor sektörünü tanıtmak ve spor yapmak için ortak eylemler yapmak,

Balkan bölgesindeki yenilikçi spor projeleri ve ortaklıklar tarafından sağlanacak ortak hedefler ve yönergeleri ortaya koymaktadır. Memorandum, AB Üye Devletleri ile üye olmayan ülkeler arasında sınır koymamaktadır. Balkanlardaki bütün devletler arasındaki spor eğitiminde birlik ve sinerji için temeldir.