S.No Görevi Unvan Adı - Soyadı Birim Telefonu
1 Başkan Müdür  / Yrd. Doç. Dr. İbrahim CAN 3908
2 Üye Müdür Yrd / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz ALBAYRAK 3906
3 Üye Müdür Yrd. / .Öğr. Gör. Abdullah GÜMÜŞAY 3928
4 Üye Y.O. Sekreteri Mustafa ŞEREN 3907