Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. İbrahim Can Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Bölüm Başkanı
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör