Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür Yardımcısı
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör