Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Bölüm Başkanı
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör