Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Abdullah Gümüşay Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Bölüm Başkanı
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör