Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Üye
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Müdür