Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. İbrahim Can Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kusan Üye
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör