Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kusan Üye
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör