BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Tarihçe

2010 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kurulmasıyla açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, ilk kez 2012 yılında 44 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Beden Eğitimi ve Spor 240 ECTS Kredilik birinci aşama derece sistemine sahiptir.Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Özel Yetenek Sınavı : Özel yetenek sınavına başvurabilmek için; adayların YGS’ye girmiş olmaları gerekmektedir. herhangi bir liseden mezun olan adaylar ve milli sporcuların YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya daha fazla puanı alması koşuluyla başvurabileceklerdir. Ayrıca Özel Yetenek Sınavında; çeşitli istasyonlardan oluşan parkur testi ile atletizm testi sonrası puanları ve ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzuna uygun olarak hesaplanmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları

Beden Eğitimi Öğretmeni

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Elif Aydın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü eaydin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Şahin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü oktay.sahin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Turkay Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü hikmet.turkay@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Selmani Abış Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü selmani.abis@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Adem Altunbaş Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ademaltunbas@gumushane.edu.tr 3934