S.No Görevi Unvan Adı - Soyadı Birim Telefonu
1 Başkan Müdür  / Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz ALBAYRAK 3908
2 Üye Müdür Yrd / Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur SEVER 3906
3 Üye Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk./ Dr. Öğr. Üyesi Yeşim BAYRAKDAROĞLU 3928
4 Üye Arş. Gör. Selmani ABİŞ  
5 Üye Y.O. Sekreteri Mustafa ŞEREN 3907