İKSİAŞ001 BESYO Gelen Evrak İş Akış Şeması
İKSİAŞ002 BESYO Giden Evrak İş Akış Şeması
İKSİAŞ003 BESYO Doğrudan Teminle Alım İş Akış Şüreci
İKSİAŞ004 BESYO Arşiv İş Akış Şeması
İKSİAŞ005 BESYO Ders Telafisi Alt Süreç Akış şeması
İKSİAŞ006 BESYO Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
İKSİAŞ007 BESYO Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması
İKSİAŞ008 BESYO Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
İKSİAŞ009 BESYO Mal Bildirimi İş Akış Şeması
İKSİAŞ0011 BESYO Açık İhale İş Akış Şüreci
İKSİAŞ0012 BESYO DMO Alımları İş Akış Şüreci
İKSİAŞ0013BESYO Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İş Akış Şeması
İKSİAŞ0014 BESYO Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
İKSİAŞ0015 BESYO işe başlmaa ayrılma
İKSİAŞ0016 BESYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması
İKSİAŞ0017 BESYO Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akıs Seması
İKSİAŞ0018 BESYO Sınav Programlarının Hazırlanması alt Süreci Akıs Seması
İKSİAŞ0019 BESYO Ders ve dersin sorumlusu ile ilgili öğrenci memnuniyeti alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0020 BESYO Yeni ders ve içeriklerinin güncellenmesi alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0021 BESYO ögrenci stajı alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0022 BESYO ögrenci bursı alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0023 BESYO Mazeret İzin Süreci
İKSİAŞ0024 BESYO Öğrenci kayıt dondurma alt süreci Akış Şeması
İKSİAŞ0025 BESYO Akademik Uyarı Ders Aldırma alt Süreci Akıs Seması
İKSİAŞ0026 BESYO Öğrenci disiplin soruşturması alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0027 BESYO Öğretim elemanı ders telafi alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0028 BESYO Laboratuar uygulama alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0029 BESYO Öğrenci danışmanlık alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0030 BESYO ögrenci temsilcisi seçimi alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0031 BESYO Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi alt süreç akış şeması
İKSİAŞ0032 BESYO Sınavlara itiraz alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0033 BESYO Mazeret sınavı alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0034 BESYO Stratejik plan hazırlama alt süreç İş Akış Şeması
İKSİAŞ0035 BESYO Başarı notları ilanı alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0036 BESYO Bitirme ödevi alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0037 BESYO Eğitim ve geliştirme alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0038 BESYO Taşınırların kaydı alt süreç İş Akış Şeması
İKSİAŞ0039 BESYO Tüketim ve kullanım suretiyle çıkış alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0040 BESYO Stratejik planın izlenmesi ve degerlendirilmesi alt süreci iş skış şeması
İKSİAŞ0041 BESYO Tasınır giris ve çıkıs islemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0042 BESYO Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0043 BESYO Çalışma Belgesi Düzenleme alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0044 BESYO Anabilim dalı başkanı seçimi ve ataması alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0045 BESYO Bölüm başkanı seçimi ve ataması alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0046 BESYO yönetim kuruluna doçent temsilci üye seçimi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0047 BESYO Yönetim kuruluna Profesör temsilci üye seçimi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0048 BESYO Bütçe hazırlama alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0049 BESYO Sürekli ve geçici görev yolluğu ödeme alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0050 BESYO F1 ve F2 Formlarının hazırlanması alt süreç akış şeması
İKSİAŞ0051 BESYO Resmi yazışmalar iş akış şeması
İKSİAŞ0052 BESYO Ayniyat sarf malzeme iş akış şeması
İKSİAŞ0053 BESYO Hizmetiçi eğitim, toplantı, konferans vb. faliyetlerin personele bildirilmesi iş akış şeması
İKSİAŞ0054 BESYO Bimer bilgi edinme iş akış şeması
İKSİAŞ0055 BESYO onay iş akış şeması
İKSİAŞ0056 BESYO Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0057 BESYO Performans programı iş akış şeması
İKSİAŞ0058 BESYO Personel yolluk işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0059 BESYO Personel izin işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0060 BESYO Personel göreve başlama ve ayrılma işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0061 BESYO Personel sicil ve disiplin işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0062 BESYO Personel mal bildirim işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0063 BESYO Bireysel performans değerlendirme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0064 BESYO Eğitim ve geliştirme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0065 BESYO İç Dış müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri uygulama alt süreç iş akış şemasıı
İKSİAŞ0066 BESYO Tanıtım ve yayınların yönetimi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0067 BESYO Yurt dışı izin onayı alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0068 BESYO Personel kimlik kartının çıkarılması alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0069 BESYO Memur kadrosu fazla mesai işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0070 BESYO Başka birimde görevlendirme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0071 BESYO Muayene komisyonu alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0072 BESYO Sistem kontrolu alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0073 BESYO Sistem yedekleme takip alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0074 BESYO Sayıştay kararlarını izleme alt süreç iş akış şeması