Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü   

 

 Görevi Ünvanı Birim Telefonu
Yüksekokul Koordinatörü  Dr.Öğr.Üyesi Yeşim BAYRAKDAROĞLU  3928
Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği - Antrenörlük Eğitimi Bölüm Koordinatörü  Arş. Gör Selmani ABİŞ  3937
Spor Yöneticiliği Bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Efecan TEZCAN  3938