Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu
Müdür Yardımcısı
yesimsongun@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Sever
Müdür Yardımcısı
onursever@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa