Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Müdür Yardımcısı, Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Sever Müdür Yardımcısı, Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Bayrakdaroğlu Bölüm Başkanı, Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kusan Üye
Mustafa Şeren
Yüksekokul Sekreteri
Raportör